Aparat de specialitate primar Loamnes

NR
CRT.
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA COMPARTIMENTUL
1 ARCAS IOAN REFERENT FINANCIAR-CONTABIL
2 CIOBANU ANA RAMONA
CONSILIER SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
3 IUHASZ NICOLAE REFERENT IMPOZITE SI TAXE
4 SOBO CAROL REFERENT IMPOZITE SI TAXE
5 GIURGIU MARIA VICTORIA
CONSILIER IMPOZITE SI TAXE
6 LOMNASAN ILIE CONSILIER
ASISTENTA SOCIALA/
7 LOMNASAN MARIA CONSILIER STARE CIVILA
8 DRUGAN MARIA VIOLETA
CONSILIER SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
9 SOLOMON MARIA GUARD
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
10 VACAR IOAN MUNCITOR
SERVICIU PUBLIC SI
PRIVAT
11 GELERIU VIOREL IOAN CONSILIER REGISTRU AGRICOL
12 PRESECAN VASILE
REFERENT SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
13 TIPLIC DELIA PARASCHIVA CONSILIER REGISTRU AGRICOL